دسته‌ها
آموزش وبسایت های دولتی اخبار و اطلاعیه سایت های دولتی اطلاعیه استخدام

ثبت نام آزمون استخدام پیمانی دیوان محاسبات کشور سال ۱۴۰۰

زمان ثبت نام و آزمون و شرایط استخدام به صورت پیمانی در سازمان دیوان محاسبات کشور در سال ۱۴۰۰