دسته‌ها
اخبار تحصیل اخبار و اطلاعیه سایت های دولتی

دانشگاه پیام نور به دانشجویان خود وام گوشی هوشمند اعطا می کند

دانشگاه پیام نور به تمام دانشجویان گوشی هوشمند و تبلت می‌دهد