دسته‌ها
آموزش سایت های دولتی آموزش وبسایت های دولتی اجتماعی

کالابرگ الکترونیکی و استفاده از آن در سامانه یار

جزئیات طرح کالابرگ الکترونیکی و آموزش ثبت نام و دریافت خدمات کالابرگ از سامانه یار